foto1
Educaţia este îmblânzirea unei flăcări, nu umplerea unui vas – Socrate
foto1
Educaţia este un vaccin contra violenţei. – Edward James Olmos
foto1
Educaţia este un al doilea soare pentru cei care îl avem. – Heraclit din Efes
foto1
Educaţia este o metodă prin care cineva capătă un nivel mai ridicat de prejudecăţi – Laurence J. Pete
foto1
Cea mai bună educaţie din lume este să-i urmăreşti pe maeştri la lucru. – Michael Jackson

+40 0330401947
office@jeanbartsv.ro
Contact Școala Gimnazială "Jean Bart" - Suceava 

LOCURI RAMASE LIBERE DUPA PRIMA ETAPA

LISTA ELEVI ADMISI

 

PNRR

VIZIUNEA ȘCOLII: 

 Şcoala Gimnazială „Jean Bart” Suceava va deveni una de prestigiu, un centru educativ comunitar care sprijină dezvoltarea intelectuală, morală şi culturală a tuturor partenerilor la actul educațional.

 Până în anul 2025 vom fi o şcoală modernă, integrată nevoilor comunităţii, ancorată în comunitatea locală și europeană, apreciată pentru învăţământul de calitate şi eficient care să răspundă nevoilor diferite de învăţare ale elevilor și asigurarea finalităților educației.

MISIUNEA ȘCOLII: 

 Şcoala Gimnazială „Jean Bart” Suceava promovează parteneriatul pentru educație și școala ca un centru de resurse şi servicii educaţionale oferite către comunitate.

 În actul educațional promovăm ideea de şcoală incluzivă, care oferă şanse egale pentru toţi elevii, o școală în care fiecare copil se simte liber, poate să-şi dezvolte personalitatea, să-şi valorifice aptitudinile personale şi oportunitățile de formare și dezvoltare.

 Demersul didactic este centrat pe achiziţionarea competenţelor cheie și pe asigurarea finalităţilor educaţionale pentru ca elevii să se poată integra în societatea actuală.

 

 ȚINTE STRATEGICE: 

 Asigurarea și creșterea calității procesului educațional prin centrarea demersului didactic pe achiziţionarea competenţelor cheie în activitatea educațională şi asigurarea adaptării/ transferului în situații inedite

 Prevenirea eşecului şcolar şi creşterea performanţei elevilor prin personalizarea procesului instructiv-educativ și întărirea cooperării cu familiile elevilor

  Modernizarea și dezvoltarea bazei materiale a şcolii, conform cerinţelor curricular pentru crearea unui climate ducațional modern, de siguranţă fizică şi de libertate spiritual pentru elevii şcolii

 Asigurarea unui management al calităţii prin reconsiderarea activității managerial în toate domeniile majore pe baza valorilor promovate de școală, a unui system flexibil de circulație a informației și unei mai mari deschideri spre colaborarea cu partenerii educaționali

 Promovarea și îmbunătățirea imaginii școlii prin diseminarea activităților de impact derulate în colaborare cu comunitatea locală și atragerea de parteneriate și de proiecte europene

Noutăți M.E.N

Feed not found!

Examen

t1 copy

Angajare

Screen Shot 2015 07 03 at 11.40.20 680x365Copyright © 2024 Copyright ȘCOALA GIMNAZIALĂ JEAN BART SUCEAVA Rights Reserved.